Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven

Andersen & Mørck har gjennom fjerde kvartal 2022 og fram til nå arbeidet med å strukturere vårt virke i forhold kravene i åpenhetsloven.

En del av dette har vært å etablere et system for aktsomhetsvurderinger i forhold til våre leverandører, både eksisterende og nye.

Vår virksomhet har alltid vært preget av høy sosial bevissthet og ansvar for mennesker og miljø.

Geir Teistung
Daglig leder

Hovedtyngden av vår tjenesteproduksjon utføres av egne ansatte, som arbeider under forhold hvor norsk lov og tariffavtaler er minimumsvilkår. I tillegg ivaretar vårt HMS-system våre ansattes sikkerhet og rettigheter.

Andersen & Mørck er Miljøfyrtårnsertifisert, noe som ytterligere bidrar til bærekraftig drift av selskapet.

I de tilfeller hvor vi benytter underleverandører, forholder vi oss til kjente leverandører som er godkjent av oss. Arbeidet med dokumentasjon rundt dette pågår, og vil være tilgjengelig ultimo 2023.

Av utenlandske leverandører benytter vi i hovedsak selskaper tilknyttet Lognet Global, som er et kvalitetssikret nettverk av transport- og logistikkbedrifter.

For å sikre etterlevelse internt, arbeider vi med å etablere og dokumentere våre etiske retningslinjer.
Disse vil bli implementert medio 2023.

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.