Havnelogistikk

TRANSPORTTJENESTER / Havnelogistikk

Lager og havnelogistikk

Havn og skipstransport

Andersen & Mørck har vært en sentral aktør på Borg havn i mange år. Med erfarne ansatte, effektive dataprogrammer, en moderne maskinpark og gode rutiner sørger vi for trygg og effektiv behandling av alle typer last – fra konvensjonell last i containere til bulklast og prosjektlast.

Vi samarbeider tett med både Borg Havn IKS og andre aktører for å sikre raskest mulig ekspedering av skip og last som losses eller lastes i Fredrikstad. Vi har full oversikt over alle ledd i prosessen, noe som sikrer kontinuitet og rasjonell drift. At din last blir behandlet korrekt og kommer frem til avtalt tid er av høyeste prioritet for oss.

Våre ansatte er eksperter på å losse og laste alle typer gods, samt sikre last på en sikker og skånsom måte.

Vi er også behjelpelig med stuffing og stripping av containerlast.

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.

Ta kontakt med oss i dag

Transport av varer og gods til og fra utlandet

Vi er et transport og spedisjonsfirma, med en omfattende portefølje innen transporttjenester samt frakt av parti og stykkgods i hele Europa og resten av verden