Spedisjon og fortolling

TRANSPORTTJENESTER / Spedisjon og fortolling

Tollbehandling

Spedisjon

Vi har et stort nettverk av speditører, transportører og partnere i inn- og utland. Spesialister på transport med båt, bil og fly som vi samarbeider med for å dekke våre kunders logistikkbehov.

Samtidig kan vi bruke vår brede og lange erfaring på området til alt fra dokumenthåndtering, rapportering og nødvendig kontakt med myndighetene til å finne mest økonomiske eller raskeste transport for våre kunders forsendelser.

Dokumenthåndtering

Fortolling

Med inngående kjennskap til regler, fraktdokumenter og tollsatser hjelper vi deg med alt av tollklarering og videreforsendelse av gods. Vi gir deg gode råd om hva som lønner seg av fortollingsmetoder til akkurat den typen gods du vil frakte. Riktig kompetanse og gode rutiner sikrer effektiv transport og færre uforutsette forsinkelser og utgifter.

Vi har fortollingsavdelinger i Fredrikstad og på Svinesund, ved grensen til Sverige, og vi er AEO-godkjent av Tolletaten.

Vi tlbyr:

  • Import- og eksportfortolling
  • Transittering
  • Kontakt med mattilsyn og grenseveterinær
  • Tollager
  • AEO

Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB2015 N.

Fortolling og spedisjon

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.

Ta kontakt med oss i dag

Transport av varer og gods til og fra utlandet

Vi er et transport og spedisjonsfirma, med en omfattende portefølje innen transporttjenester samt frakt av parti og stykkgods i hele Europa og resten av verden