Om Andersen & Mørck

Logistikk siden 1859

Andersen & Mørck´s historie

Andersen & Mørck AS er et familieeid spedisjonsfirma som i dag drives av fjerde generasjon. Vår historie strekker seg helt tilbake til 1859 – til den gang Christian Mørck startet sitt skipsmeglerfirma, mens Ludvig Andersen startet sitt firma i 1906.

I 1984 slo disse to firmaene seg sammen og Andersen & Mørck ble født.

En stolt og lang historie, der vi har tatt med oss viktig lærdom på veien og kombinert det strategisk utvikling og investering i moderne utstyr for godshåndtering med stadig. Men vi har aldri mistet fokuset på det å alltid å finne den mest optimale logistikktløsningen for våre kunder.
Og det har vi tenkt å fortsette med.

I en artikkel i Fredriksstad Blad fra 1917 kan vi lese:

«Den 27. september 1859 ble herr A. Chr. Mørck av departementet ansatt som edsvoren og priviligert megler i Fredriksstad og dermed grunnlagdes den forretning som er nevnt i overskriften».

Ludvig Andersen overtok sin befraktningsforretning 15. mai 1906.

Andersen og Mørcks er Miljøfyrtårn-sertifisert!

Som Miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. 

Les mer om vårt miljøarbeid her.

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.