Skipsklarering

TRANSPORTTJENESTER / Skipsklarering

Borg havn – Fredrikstad – Sarpsborg – Halden – Moss – Oslo

Skipsklarering

Hanve og skipsklarering

Som en av Norges ledende bedrifter innen skipsklarering og tilhørende tjenester er vi på rederiets vegne et bindeledd mellom skipet og vareeier, importør eller eksportør, og myndigheter, som tollvesen, los, politi og havnemyndigheter.

Med døgnkontinuerlig beredskap håndterer vi alt av gjøremål i forbindelse med skipsanløp i hele Oslofjorden og fra vårt hovedkontor på Borg havn, Fredrikstad.

Her kan vi tilby:

  • Lasting og lossing av gods
  • Taubåt for ulike behov
  • Bunkers- og vannleveranse
  • Proviant, materiell og personell
  • 24 timers vakttelefon – 24 / 7 / 365

Har du behov for en av disse tjenestene, ta kontakt med oss på:

Avd. Skipsklarering
Epost: operation@andmork.no
I kontortid på hverdager: Tlf. 69 35 85 15
Etter kontortid (24-timers vakttelefon) for skipsanløp: 90 13 21 90

Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB2015 N.

Punktlighet og personlig service

Med over 150 års kompetanse er dine varer og gods trygge i våre hender, hvor enn i verden du sender dem.

Vi har kunden i fokus, og gjør alt vi kan for å finne den beste løsningen.

Ta kontakt med oss i dag

Transport av varer og gods til og fra utlandet

Vi er et transport og spedisjonsfirma, med en omfattende portefølje innen transporttjenester samt frakt av parti og stykkgods i hele Europa og resten av verden